İçerik Tablosu

COVID-19 ve Diğer Bazı Özellikli Gruplarda Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Hazırlayanlar: Dr. Hüseyin Örün;  Dr. Öykü Tulumtaş; Prof. Dr. Ayşe Akın (Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı AD – BÜKÇAM) – 30.04.2020 […]

COVID-19 ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı

COVID-19 VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH SAĞLIĞI SARS salgını (2003) arkasından yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarında salgından sonra da yüksek düzeyde stres […]

Sosyal mesafeyi korumak sağlık çalışanının COVID-19’u ev halkına bulaştırmaktan korur mu?

21 Nisan 2020 Sosyal mesafeyi koruma gibi müdahaleler, asemptomatik sağlık çalışanlarının COVID-19 enfeksiyonunu ev halkına iletme riskini azaltmada etkili midir? […]

COVID-19 ilişkili İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI – İMUD

İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANLARI DERNEĞİ – İMUD – 2 NİSAN 2020 İŞ KAZASI Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm […]

Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığının Korunması İçin Sağlık Kurumu Yöneticilerine Öneriler

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin hazırladığı “Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığının Korunması İçin Sağlık Kurumu Yöneticilerine Öneriler” yazısını okumak için Türkiye Psikiyatri Derneği […]

COVID-19 Pandemisi’nde Meslek Hastalığı Tanı Kılavuzu

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına hazırlanan “COVID-19 Pandemisi’nde Meslek Hastalığı Tanı Kılavuzu“nu okumak için […]

Dünya Tabipler Birliği Başkanından Tüm Hekimlere Mesaj

Değerli meslektaşlarım, Adım Miguel Jorge, halen 113 ulusal ve bölgesel hekim kuruluşunu bünyesinde barındıran küresel üst örgüt Dünya Tabipler Birliği’nin Başkanıyım. Öncelikle, […]

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak Üzerine…

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili her geçen gün farklı bilimsel veri farklı alanlarda çalışma ve önlem alma ihtiyacını doğurmakta ve/veya […]

COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Yaklaşım

İş sağlığı güvenliği kapsamında en önemli husus “önleyici yaklaşım” prensipleridir. İş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir sağlık durumlarıdır. Önleyici tedbirlerin alınması ve […]

Koronavirüs hastalığı 2019 için kişisel koruyucu ekipmanların rasyonel kullanımı (COVID- 19)

Koronavirüs hastalığı 2019 için kişisel koruyucu ekipmanların rasyonel kullanımı (COVID- 19)Geçici Rehber 27 Şubat 2020 COVID-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da […]

COVID-19 Hastalığı ile Mücadelede “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI”

COVID-19 Hastalığı ile Mücadelede “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI” Sağlık çalışanları -mevcut durumda COVID-19 olmak üzere- herhangi bir salgına yanıt verilirken en temel ve en etkin […]

COVID-19 Temaslı Sağlık Personelinin “Risk Değerlendirmesi” için Geçici Rehber

Sağlık Ortamında Koronavirüs Hastalığı Olan Hastalarla Potansiyel Maruziyeti Olan Sağlık Personelinin “Risk Değerlendirmesi” için Geçici Rehberi okumak için lütfen linki […]

COVID-19 tanılı/şüpheli hastanın odasına girerken

COVID-19 ön tanısı /tanılı almış hasta bakımında kişisel koruyucuların kullanımı ile ilgili Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz.

COVID-2019 dahil, ortaya çıkan solunum yolu virüsleri: tanı yöntemleri, önleyici tedbirler, cevap ve kontrol

World Health Organization yayınlanan bu eğitim, COVID-2019 ve ortaya çıkan solunum yolu virüslerine genel bir giriş niteliğindedir. Eğitim; halk sağlığı […]

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) için kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) için kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı geçici rehberini okumak için linki tıklayınız.

Hastane Afet Planları (HAP), Hastane Pandemi Planları ve COVID-19

Hastanelerde Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmi […]

Korona Pandemisine Karşı En Eski ve En Etkili İki Yöntem: Karantina ve İzolasyon

Karantina ve izolasyon (ayırma) tarihin çeşitli dönemlerinde bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek için kullanılan yöntemlerdendir. Bulaşmayı önlemek için yapılan bu uygulamalar […]

Paylaş