Gebelikte COVID-19 Enfeksiyonu İçin Çeşitli Derneklerin Görüşleri

Gebelikte COVID enfeksiyonu geçirilmesi ile ilgili yeterli bilgi kaynağı henüz oluşmamıştır. Gebelikte COVID-19 enfeksiyonu ile gelen güncel yayınlar ve daha önce yaşanılan ve solunum yolu enfeksiyonu yapan SARS, MERS epidemisi sırasında gebe hastalarda yaşanılan obstetrik komplikasyonların rapor edildiği yayınlar kaynak alınarak bir çok uluslararası kuruluş ve ulusal dernekler gebelik döneminde COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili önerileri içeren rehberler oluşturmuştur.

Paylaş