Aile Sağlığı Merkezleri hastaları karşılamak için nasıl yapılandırılmalıdır (triaj nasıl yapılmalı)?

Ateş ve/veya öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan hastalar tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı bir birime alınmalıdır. Son 14 gün içinde seyahat öyküsü ya da COVID-19 tanısı almış kişiyle temasları varsa il/ilçe sağlık müdürlüklerine haber verilmeli ve müdürlüğün organizasyonu ile 2/3. Basamak hastanelere sevk edilmelidir.

Sağlık kuruluşunun temizliği nasıl olmalıdır? 

Hasta odası ve muayene edilen alanlardaki tüm yüzeyler önce su ve deterjan ile temizlenir sonra 500 ppm klor tabletle hazırlanmış su (veya 1:100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir. Gözle görülür şekilde kirlenme olduğunda ise 5000 ppm klor tablet ile hazırlanmış su (veya 1:10 oranında hazırlanmış çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir.

Steteskoplar boyunda taşınmamalıdır. Steteskop, koruyucu gözlük gibi araçlar %70’lik alkol ile silindikten sonra kurumaya bırakılmalı sonrasında kullanılmalıdır. 

Hangi kişisel koruyucu donanımlar hangi durumlarda tercih edilmelidir?

  • Maske kullanımı nasıl olmalıdır? 

Sağlık personeli şüpheli veya kesin tanılı hasta odasına girerken hastaya bir metreden yakın temas edecek ise cerrahi maske takmalıdır. Yüksek miktarda infeksiyöz aerosol oluşturacak, maruziyet için yüksek risk taşıyan; bronkoskopi, balgam indüksiyonu, entübasyon ve ekstübasyon,  otopsi, kardiopulmoner resusitasyon, havayolunun açık aspirasyonu işlemlerinde damlacık önlemleri yetersiz kalabileceğindenen az FFP2/N95 tipi maskelerin kullanması gereklidir.

  • Koruyucuların hangi sırada giyilmesi ve çıkarılması gerekir? 

Koruyucu ekipman giyilirken önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven sırasıyla, Çıkarılırkeneldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske sırasıyla yapılmalıdır. 

  • Bone takmak gerekir mi?

Aerosolizasyon oluşturacak işlemler sırasında bone takmak gerekir

Hastaların transferinde ne gibi koruyucu önlemler alınmalıdır?

Zorunluluk dışında hasta oda dışına çıkmamalı, gerekli ise cerrahi maske ile çıkmalıdır. Transfer öncesi gideceği ünite, birim, kurum ve transportu sağlayacak olan personel bilgilendirilmelidir. Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulmalıdır. Sağlık kurumuna hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı

Sağlık kuruluşundan eve bulaşını önlemek için sağlık çalışanları ne gibi korunma önlemleri almalıdır?

Sağlık kuruluşlarında forma giyilmeli, ayrı bir ayakkabı kullanılmalıdır. Mesai bitiminde forma ve ayakkabı çıkarılarak günlük giysilerle eve gidilmelidir. Formaların hastanede yıkanması sağlanmalıdır. 

Yıkama olanağı bulunmayan sağlık kuruluşlarında ise formaların diğer giysilerden ayrı olarak 60 derecenin üzerindeki ısılarda normal deterjanla yıkanması yeterlidir. Eve girişte hızla el ve yüz hijyeni sağlanmalıdır.  

Korunmak amacıyla kullanılabilecek bir ilaç var mıdır?

Bugün için profilakside kullanılacak ilaç önerisi bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisiyle yüksek riskli temasta bulunan sağlık çalışanları için üç gün süreli hidroksiklorokin uygulamasını temaslı olan sağlık çalışanları algoritmasına eklemiştir. Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesini buradan öğrenebilirsiniz.

Hastalıktan korunmak için bir aşısı mevcut mudur?

Aşı çalışmaları yapılmaktadır ancak henüz kullanıma giren bir aşı yoktur.

Paylaş