DSÖ, UNICEF ve Dünya Bankasının “Updated COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool (VIRAT/VRAF 2.0)” dokümanı ile DSÖ’nün “WHO SAGE Roadmap for prioritizing uses of COVID-19 Vaccines in the context of limited supply” başlıklı dokümanlarından Dr.Erva Nur Çınar, Prof.Dr. Muzaffer Eskiocak ve Prof.Dr. C. Tayyar Şaşmaz’ın hazırladığı belgeyi aşağıda bulabilirsiniz.


Kaynaklar:

1. COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool https://www.technet-21.org/en/forums/discussions/new-virat-vraf-2-0-the-updated-COVID-19-vaccine-introduction-readiness-assessment-tool

2. WHO SAGE Roadmap for prioritizing uses of COVID-19 Vaccines in the context of limited supply. Version 1.1. 13 November 2020, WHO

Paylaş