İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına hazırlanan “COVID-19 Pandemisi’nde Meslek Hastalığı Tanı Kılavuzu“nu okumak için linki tıklayın.

Paylaş