Değerli meslektaşlarım,

Adım Miguel Jorge, halen 113 ulusal ve bölgesel hekim kuruluşunu bünyesinde barındıran küresel üst örgüt Dünya Tabipler Birliği’nin Başkanıyım.

Öncelikle, yaşadığımız COVID-19 salgınında ön saflarda görev yaparak hastaları tedavi eden sizlere teşekkürlerimi iletmek isterim. Sizlerin ve hemşirelerin, eczacıların, fizyoterapistlerin, diğer sağlık çalışanlarının mesaisi, gerek hastalarımız gerekse yaşadığımız topluluklar açısından yaşamsal önemdedir.

Dünyanın birçok yerinde alınmış olan önlemler hastalığın yayılmasını yavaşlatmayı amaçlamaktadır ve bu da üzerimize bakım ve hizmet kapasitemizin ötesinde bir yük binmemesinde bize yardımcı olacaktır. Pek çok önlem eleştirilmiş ve sorgulanmıştır; ancak hepinize hatırlatmak isterim: bugün tedbirlilik ilkesini esas alarak çalışıyoruz – elimizdeki en iyi bilgileri zararı önlemek, hiç olmazsa azaltmak için uyguluyoruz. Dolayısıyla halk sağlığı hizmetlerimizi desteklemek ve alınan önlemlere uymak mutlak bir zorunluluktur. Bu önlemlerin eleştirel analizi ve değerlendirmesi elbette gereklidir; ancak bu daha sonra yapılacak bir iştir.

Ne yazık ki krizin yanlış haberler ve yanıltıcı mesajlar için bir üreme alanı haline geldiğini gördük. Lütfen, özellikle sosyal medyada yayılanlar başta olmak üzere tüm mesajlara son derece titiz ve kuşkucu biçimde yaklaşın. İletişiminizden önce, bilimsel bilgiyi, basireti ve yargıda sağlamlığı gözetin. Aynısı, önleme ve tedavi konusunda yapılacak tavsiyeler için de geçerlidir.

Yaşadığımız bu an, sahiplenme, profesyonellik ve disiplinin, hastalarımıza yardım ve topluluklarımızı koruma adına yaptıklarınız açısından büyük önem taşıdığı bir andır. Gururla söylemeliyim ki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun yaptığı tam da budur. İnsanlarda bize yönelik inanç ve güven yaratalım: Hastalarımız için orada olacağız ve toplumlarımızı koruyacağız.

Orijinal dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş