HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI KORUMAK BİR HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİDİR !

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 22.4.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesi sırasında sağlık çalışanlarının önemi büyüktür. Dünyanın her yerinde hastalıktan korunma, tespit ve tedavi aşamalarında sağlık çalışanları yaşamsal katkılar sunmaktadırlar. Sağlık çalışanları için kullanılan “COVID-19 pandemisinde sağlık hizmetlerinin kahramanları[1] ifadesi de son derece doğrudur, yerindedir. Elbette bu mücadelenin başka kahramanları da vardır.  Ancak bu yazıda sağlık çalışanlarının yaşadıkları öne çıkan bazı sorunlarına vurgu yapılmıştır. 

Son dönemlerde yapılan çalışmalar sağlık çalışanlarının bu dönemde aşağıdaki sorun ve/veya durumlarla karşı karşıya kalabildiklerini ortaya koymaktadır:1,[2],[3][4]

  1. COVID-19’a yakalanma ve hastalığın riskleri
  2. Fiziksel ve/veya psikolojik şiddet
  3. Damgalanma
  4. Hastalığı sevdiklerine ve ailelerine bulaştırma kaygısı ve diğer kaygılar
  5. Tükenmişlik 
  6. Depresyon
  7. Stres
  8. Uykusuzluk
  9. Ölüm

Bütün bu sorunlar ÖNLENEBİLİR.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI KORUMAK BİR HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖNCELİĞİDİR.

Dünyanın her yerinde sistem temelli çözümlere öncelik verilmelidir. 

Bugüne kadar hastalanan ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı önünde saygıyla…


[1] Bauchner H, Easley TJ, on behalf of the entire editorial and publishing staff of JAMA and the JAMA Network. Health Care Heroes of the COVID-19 Pandemic. JAMA. Published online April 20, 2020.

[2] Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e203976.

[3] Mayor S. COVID-19: impact on cancer workforce and delivery of care. [Internet] https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30240-0/fulltext Erişim:22.4.2020.

[4] [Internet] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers Erişim:22.4.2020.

Paylaş