HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Güncel bazı tespitler ve öneriler…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 7.6.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesi ile ilgili HASUDER COVID-19 görev grubu adına çok sayıda bilgi notu GÜNÜN KONUSU başlığı için hazırlanmıştır. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bu yazıların HAFTANIN KONULARI üst başlığında sürdürülmesi kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda 8-14 Haziran 2020 haftası için küresel düzeyde dikkat edilmesi gereken ve çalışılması önerilen bazı konular aşağıdadır:

1.      Salgın sürmektedir.[1]

Şekil 1. Dünya Sağlık Örgütü 6 Haziran 2020 tarihli web sayfası paylaşımı[1]

2.      Kurallar esnetilmeden uygulanmalıdır.

  • Evde kal (#evdekal)
  • Ellerini yıka (#elleriniyıka)
  • Sosyal/fiziksel mesafeyi koru (#sosyal/fizikselmesafeyikoru)
  • Maske tak (#masketak)

3.      Toplumda kafaların karışmasına olanak sağlayacak açıklamalardan kaçınmak gerekmektedir.

  • Uluslararası ve ulusal güvenilir bilgi kaynakları takip edilmelidir.
  • Uzmanların yetkinlik alanları çerçevesinde kamuoyu bilgilendirmeleri yapabilmeleri önemlidir.
  • Kesin sonuçlanmamış konuların kamuoyu önünde tartışılmasından kaçınılmalıdır.

4.      Toplumda salgının sürdüğü ile ilgili algı güçlendirilmelidir.

5.      COVID-19 nedeniyle kesintiye uğramış rutin sağlık hizmetlerinin COVID-19 riskini ortadan kaldırılarak sürdürülmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

6.      Çalışma yaşamı ve günlük yaşamda kurallara uyumla ilgili düzenli izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

7.      Tedavi seçenekleri ile ilgili farklı sonuçların bilimsel ortamlarda tartışılmaya, eksikliklerin olduğu konularda muhakkak ek çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

8.      Aşı üretimi ile ilgili çalışmalar sürmektedir.[2]

9.      Şeffaflık COVID-19 mücadelesinde çok öncelikli bir konudur. Gereği sağlanmalıdır.

10.  Bilimsel araştırmalar ve sonuçları artmaktadır.

  • Gereksinimler doğru bir şekilde belirlenmelidir.
  • Doğru yöntemlerle yetkin kişi/gruplar tarafından bilimsel çalışmalar sürdürülmelidir.
  • Bilimsel araştırmaların yapılabileceği veri paylaşımları düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

11.  Eşitsizliklerle mücadele güç kazanmalıdır.

12.  Gıda, hijyen ürünleri gibi temel gereksinimlerin kesintisiz sağlanabilmesi için çalışmalar güçlenerek artmalıdır.

13.  Risk gruplarına öncelik verilmesi öncelikli çalışmalar kapsamında olmalıdır.

14.  COVID-19 mücadelesinin sağlıklı bir şekilde nasıl kazanılacağı ile ilgili paylaşımlar sürmektedir.[3]

Sonuç olarak;

Salgın sürmektedir.

Mücadele de hız kesmeden, çerçevesi ve etki alanları genişleyerek sürmelidir, sürdürülmelidir.

Önemli not:
Bu sayfada yer verilmesini istediğiniz konu başlıklarını diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletebilirsiniz. Öneriler akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda değerlendirmeye alınabilecektir.

[1] [Internet] https://covid19.who.int/ Erişim:7.6.2020.

[2] [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/04-06-2020-who-welcomes-crucial-new-funding-for-vaccines Erişim:7.6.2020.

[3] [Internet] https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19 Erişim:7.6.2020.

Paylaş