Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER)

tarafından paylaşılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Sağlık Çalışanları için COVID-19’dan Korunma dökümanında yer alan başlıklar:

 • Poliklinik muayenelerinde kendimizi nasıl koruyalım?
  • Hastalara yönelik önlemler
  • Sağlık çalışanlarına yönelik önlemler
  • Poliklinik ve muayene odası temizliğine yönelik önlemler
  • Ultrasonografi cihazının temizliği
 • Doğumda kendimizi nasıl koruyalım?

Maternal – Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

tarafından oluşturulan Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu (COVID-19) Hakkında Görüş dökümanında yer alan başlıklar:

 • COVID-19 ve Gebelikte Yönetim
 • Seyahat
 • Şüpheli Vakalarda Evde İzolasyon
 • Şüpheli Vakalarda Rutin Gebelik İzlemi
 • Hastanede İzolasyon ve Takip
 • İntrapartum Yönetim
 • Postnatal Dönem
 • Emzirme konularını içermektedir.

Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu (COVID-19) Hakkında Görüş (2. Bilgilendirme, 21.03.2020) dökümanında yer alan başlıklar:

 • Ek radyolojik ve laboratuvar bulgular
 • Tanı
 • Gebelerdeki daha geniş veriler ve yönetim
 • Gebe ve sağlık personeli kişisel korunma önerileri
 • Tanı konmuş vakaların takibi ve tedavisi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hazırlığı
 • Hastanede takipte ek öneriler
 • Genel anestezi kullanımı ile ilgili yeni bilgi
 • Gebede COVID-19 yaklaşım akış şeması

OLASI YADA DOĞRULANMIŞ COVID-19 OLGULARINDA ULTRASONOGRAFİ MUAYENESİ SIRASINDA ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu belge çok çabuk yayılan hatta asemptomatik hastalar tarafından da bulaştırılabilen yada doğrulanmış bir COVID-19 olgusunun ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmesi ve bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanları için enfeksiyonun yayılmasını önleme ve sağlık çalışanının kişisel olarak enfeksiyondan korunma yolları için alınması gereken önlemleri içermektedir.

Paylaş