DİKKAT:

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTALIĞI İÇİN YAŞLILIK RİSKLİ BİR DÖNEM ![1]

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) toplumda her kesim için önlenmesi gereken salgın bir hastalıktır. Bununla beraber, 65 yaş ve üzeri nüfusun daha fazla risk altında olduğu bilinmektedir. Bu durum bağışıklık sisteminin daha zayıf olması ve eşlik eden kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yaşlı nüfusta daha fazla olması ile açıklanmaktadır. Yeni Koronavirüs Hastalığına bağlı ölüm hızı yaşla birlikte artmaktadır:

  • 80 yaş üzeri; %14,8
  • 70-79 yaş; %8,0
  • 60-69 yaş; %3,6
  • 50-59 yaş; %1,3
  • 40-49 yaş; %0,4

Bu veriler yaşlıların korunma konusunda doğru bilgiye ve doğru uygulamaları öğrenmeye ne kadar ihtiyaç duyduklarının altını bir kez daha çizmektedir. Hasta olunduğunda da ne(ler) yapacaklarını toplumun her kesimine olduğu gibi yaşlı bireylere de tam olarak aktarabilmek gerekmektedir. Yaşlı ve yaşlanan toplumlarda bu ayrıntıların önemi daha da artmaktadır.

Kaynak

1.     Studies confirm risks to older people from coronavirus [Internet] https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/studies-confirm-risks-to-older-people-from-coronavirus/Erişim:20.3.2020.


[1] Dokuman 20.3.2020 tarihinde Dr. Dilek Aslan tarafından hazırlanmıştır.

Paylaş