Halkla iletişim

İlk COVID-19 vakasını erkenden duyurun ve bir risk değerlendirmesi ve risk algılaması analizi sonrasında bilgileri güncelleyin.

Tam olmasa bile, alındığı anda bilgi verin ve bilginin belirsizlik derecesini açık bir şekilde belirtin (yani, belirsizliği yönetmek); halka güncellenmiş bilgiler edinebileceği sürekli kanallar sunun (ör. yardım hatları, bir web sitesi).

Halk sağlığına dair tavsiyeler dahil mesajlar oluşturun ve bunları test edin.

Mesajların sektörler ve düzeyler arasında tutarlı olduğundan emin olun.

Hedef kitlelerin düzenli olarak kullandığı güvenilir ve etkili iletişim kanallarını kullanın.

Alıcılar için, özellikle sağlık çalışanları da dahil olmak üzere güvenilir etki sahibi kişilerle iletişime geçin, bu kişileri eğitin ve harekete geçirin.

Toplum katılımı

Mevcut resmi ve gayri resmi bilgilere dayanarak hızlı bir risk algılama analizi gerçekleştirin.

Koruyucu davranışların benimsenmesinin önündeki olası engelleri izleyin.

Hedef kitleleri iletişim yanıtı için bölümlere ayırın (örn. etkilenen insanlar, sağlık çalışanları, siyasi liderler, donörler).

Materyalleri ilgili dillere çevirin ve uygun okuryazarlık düzeylerine uyarlayın.

Önemli bilgileri içeren kısa multimedya sunumları geliştirin (örn. hastalık etiyolojisini, semptomları, bulaşma yollarını, kendini koruma ve birisi hastalanırsa neler yapılması gerektiğini açıklayın); bu online olarak paylaşılabilir ve 

televizyonda yayınlanabilir.

Belirsizlik ve algılamalara hitap etmek ve yanlış bilgilendirmeleri yönetmek

Neyin bilindiğini nelerin bilinmediğini iletin: belirsizlik derecesini açıklayın.

Dedikodu izleme ve yanıt mekanizmalarını etkinleştirin ve söylentilere neden olabilecek konuları belirlemeye çalışın.

Kitle ve sosyal medyayı, yardım hatlarını, sağlık çalışanlarının hastalardan geri bildirimlerini ve toplumun endişelerini takip edin ve belirlenen risk iletişimi ve toplum katılımı stratejisine

sürekli geri bildirimde bulunun.


 COVID-19 bulaşı devam etmekte olan ülkelerde risk iletişimi ve toplum katılımına dair kriz ve kontrol listesi

Halkla iletişim

Toplumun güvenine sahip konuşmacıları, iletilmesi gereken mesajın türünü (örneğin, politik taahhüt, teknik uzmanlık, sağlığın korunması hakkında) ve / veya durumun ciddiyet düzeyini belirleyin.

İletilerin sektörler ve düzeyler arasında tutarlı olduğundan emin olun.

Bilgileri düzenli olarak paylaşın (ideal olarak her gün, günün aynı saatinde).

Zor kararların ardındaki mantığın açık şekilde anlaşılması için kamuya mesajlarda liderliği ve verilecek yanıta karar vermeyi mesajlarda paylaşın.

Önemli mesajları içeren hikayeleri, fotoğrafları ve videoları paylaşın.

Halkın düzenli olarak güncel bilgi temin edebilmesini sağlayın (örn. web siteleri, günlük gazete, bilgilendirme toplantıları, yardım hatları).

Hedef kitlelerin kullandığı kanallar aracılığıyla düzenli, şeffaf iletişim sağlayın.

Geleneksel medyayı, İnternet’i, sosyal medyayı, yardım hatlarını ve SMS’leri gerektiği gibi kullanın.

Toplum katılımı

Etkilenen kitlelerin endişelerini, tutumlarını, inançlarını ve sağlık rehberliğini takip etmenin önündeki engelleri anlamak ve yanıtlamak için aşağıdaki gibi mekanizmalar yoluyla 

iki yönlü iletişim kurun:

– tıp öğrencilerinin görev aldığı ve çağrıları cevaplayabilen ve sosyal medyaya katılabilen yardım hatları ve

-bilgilerin sunulduğu ve halkın soru sorabileceği canlı bağlantılı radyo programları.

Başta ulaşılması zor olanlar olmak üzere etkilenen topluluklarla etkileşim kurmak için güvenilir etki sahibi kişileri dahil edin.

Topluluklar ve acil durum müdahale ekibi arasında tutarlı geri bildirimlerin iletilmesini sağlayın ve acil müdahale ekiplerinin toplulukların sağlık koruma ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaları için hayata geçirilebilir kılavuzlar sunun.

Belirsizlik ve algılamalara hitap etmek ve yanlış bilgilendirmeleri yönetmek

Sağlık yardım hatları, sağlık çalışanları ve topluluklar vasıtasıyla düzenli geri bildirim sunun ve sık sorulan soruları, yanlış anlamaları ve yanlış bilgilendirmeleri saptayın.

Geleneksel ve sosyal medyayı izleme sonuçlarının, bu amaçlı kurulmuş bir ekip aracılığıyla hızlı bir şekilde değerlendirildiğinden emin olun.

Geri bildirimleri yoluyla kişilerin algılarını saptamak için etkili kişilerle etkileşime geçin.

İnsanların algılarına ve endişelerine göre rehberler hazırlayın ve bir dizi bilgi kanalı yoluyla rehberleri tekrar tekrar yayınlayın.

Kaynak: WHO. Risk communication and community engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), 26 January 2020

Çeviren: Dr. Öğretim Üyesi Alp Aker, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Paylaş