HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

TOPLUM RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU 

Bu metin Hasuder TRS çalışma grubu tarafından İl Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine iletilmek üzere hazırlanmıştır. Metnin hazırlanmasındaki amaç sağlık yöneticilerinin süreç yönetimlerinde sağlık çalışanlarının psiko sosyal sağlığını gözeten ve çalışma yaşamındaki iyilik hallerini koruyan duyarlılıklara dikkatlerini çekmektir.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Yöneticilerine Diyor ki*:

COVİD-19 Pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları ve her düzeyde sağlık yöneticileri olağan koşullardakinden çok daha yoğun bir şekilde strese maruz kalmaktadır. Mevcut durum bir gecede ortadan kalkmayacağı için tüm sağlık çalışanlarının kronik stresten korunması için çalışma koşullarında çeşitli düzenlemeler yapılması, görevlerini yaparken tükenmelerini önleyeceği gibi daha verimli çalışmalarını da sağlayacaktır. Buna yönelik bazı pratik öneriler aşağıda sıralanmıştır:

  • Her tür ortamda sağlık çalışanlarına değer verdiğinizi ve onlara sahip çıktığınızı vurgulayın.
  • Sağlık çalışanlarının uzun ve kesintisiz vardiyalar yerine daha kısa vardiyalar halinde çalışmasının hem virüse maruziyeti azalttığı, hem de aşırı yorgunluk ve tükenmeyi önlediği belirlenmiştir. Çalışma sürelerini uzun tutmayın.
  • Sağlık çalışanlarının temel ihtiyaçları arasında yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanması ve yakınlarına bulaştırma kaygısıyla evlerine gitmek istemeyenlere kalacak yer temin edilmesi bulunmaktadır. Bunu sağlayabilmiş kuruluşların deneyimlerini öğrenin. 
  • Ekipler oluştururken deneyimsiz sağlık çalışanlarını daha deneyimli olanlar ile eşleştirin. 
  • Mümkünse ekipleri sosyal çalışmacılarla destekleyin. 
  • Çalışma esnasında yeterli dinlenme molaları verilmesini sağlayın. 
  • Stresli bir olaydan doğrudan etkilenen veya aile üyelerinden etkilenen çalışanlar için esnek programlar uygulayın. İş arkadaşlarınızın birbirlerine sosyal destek vermesi için zaman kazandığınızdan emin olun.
  • Sağlık çalışanlarınıza yönelik ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri oluşturun veya hali hazırda bu hizmetleri sunan kurumlara nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapın.

Yöneticiler ve ekip liderleri de sağlık çalışanları ile benzer stres faktörleri ve hatta sorumlulukları nedeniyle ek bir yüklenme ile de karşı karşıyadır. Yukarıdaki tüm öneriler hem sağlık çalışanları hem de yöneticiler için geçerlidir. Yöneticilerin stres yönetiminde de çalışanlarına rol modeli olabilmesi önemlidir.

* DSÖ’nün 12 Mart 2020 tarihinde yayınladığı “Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak” isimli yayınından özetlenmiştir. 

Paylaş