HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Birleşmiş Milletler “18 Temmuz Nelson Mandela Uluslararası Günü” nedeniyle[2]

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 19.7.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadelenin hastalığın etkilediği farklı alan ve boyutlarda sürdürülmesi bir zorunluluktur. Hastalığın seyrini etkileyen en önemli konulardan birisi eşitsizliklerdir. Birleşmiş Milletler (BM), bu konuda uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Konuya önemli bir vurgu BM 18 Temmuz Nelson Mandela Uluslararası Günü[3] kapsamında yapılan etkinliklerde de yapılmıştır. Etkinlikler kapsamında bu yıl eşitsizlikler ve COVID-19 ilişkisi üzerinde durulmuştur. BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde çevirimiçi yapılan bir sunumda dünyada COVID-19 pandemi sürecinin de etkilediği aşağıdaki bazı konular öne çıkmıştır:[4],[5]

 • “Kırılgan” dünya
 • “Çoklu” eşitsizlikler
 • Olumsuz etkilenen ekonomiler, ekonomik krizler
 • Güvencesiz çalışma koşulları
 • İklim krizi
 • Sosyal korunma olanaklarında açıklıklar
 • En çok etkilenen toplum grupları (kadınlar, göçmenler, yeti kaybı olanlar, vb)
 • İnsan hakları ihlalleri
 • Yönetimlerdeki açıklıklar, zayıflıklar
 • Halk sağlığı sistemlerinin yetersizliği
 • Eğitim düzey ve içeriklerinde yetersizlikler
 • Etik ihlaller

Dr. Guterres’in sunumunun tamamına ve sunum metnine dipnot bölümünde yer alan ilgili referanslardan erişilebilmektedir.

Görüldüğü üzere sorunlar çok çeşitlidir ve karmaşıktır. COVID-19 süreci bu sorunların derinleşmesine neden olmuştur, olmaktadır. COVID-19 nedeniyle sorunlar daha görünür hale gelmiştir. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesinin yanı sıra ülkelerin/toplumların kendi içindeki eşitsizlikler de derinleşmektedir. Sorunlara çözüm getirilmediğinde de bütün dünyanın daha da olumsuz etkileneceği açıktır. Bu nedenle, çözümlerin hızla ve doğru bir şekilde üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu konuda eşit ve sürdürülebilir bir dünyayı yaratabilmek en temel hedef olmalıdır. 

Unutmayalım;

Dünyada yaşayan her birey “aynı gemidedir.”

Çözümler üretilmediğinde ve üretilen çözümler uygulanmadığında gemideki her birey etkilenecektir.

Dayanışma uygulamaya da yansıyan öncelikli bir duygu olmalıdır, gereksinim duyulmalıdır, gereklilikleri yapılmalıdır.


[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] Internet https://www.un.org/en/  Erişim:19.7.2020.

[3] Nelson Mandela International Day. Internet https://www.un.org/en/events/mandeladay/ Erişim:19.7.2020.

[4] Internet  https://youtu.be/iFetaH7uPzQ Erişim:19.7.2020.

[5] Internet https://www.nelsonmandela.org/news/entry/annual-lecture-2020-secretary-general-guterress-full-speech Erişim:19.7.2020.

Paylaş