22 Nisan 2020

COVID-19 hastalarının Ramazan ayında oruç tutması güvenli midir?

Asli Kalin, Ammad Mahmood, Salman Waqar, Asim Yusuf, Nazim Ghouri, Naveed Sattar and Tahseen Chowdhury On behalf of the Oxford COVID-19 Evidence Service Team Centre for Evidence-Based Medicine, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford And the British Islamic Medical Association  Editorial input from Trisha Greenhalgh  Correspondence to ramadanreview@britishima.org

KARAR

Müslümanlar için Ramazan ayı 23 Nisan’da başlıyor. Bu derleme COVID-19 semptomları olan ve oruç tutmayı düşünen hastalar konusunda doktorlarını bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. 

Araştırmalarımızda COVID-19 ve oruç tutmayı inceleyen özel bir çalışmaya rastlamadık. Daha önce güvenli bir şekilde oruç tutmuş, asemptomatik sağlıklı bireylerin COVID-19 salgını sırasında oruç tutmasının olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, COVID-19’a bağlı ateş ve uzun süreli hastalık öyküsü olan hastaların ciddi şekilde dehidrate olma riskleri vardır. Bu nedenle, bu hastaların oruç tutmaması ve yeterli hidrasyonu sağlamaları gerekebilir. Oruç tutmaya başlamadan önce, herhangi bir ek hastalık açısından hastanın risk sınıflandırmasının hastanın klinisyeni ile tartışılarak yapılması gerekir. Bu bilgilerle, hasta merkezli ve hasta ile ortak karar almaya yardımcı bir risk matrisi geliştirdik.

Ayrıntılı bilgi için link: https://www.cebm.net/covid-19/is-it-safe-for-patients-with-covid-19-to-fast-in-ramadan/

Hazırlayan: Doç.Dr. Esin Ergönül

Paylaş