COVID-19 ön tanısı /tanılı almış hasta bakımında kişisel koruyucuların kullanımı ile ilgili Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz.

Paylaş