HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Aile içi şiddet derinleşmektedir ! Önleyeceğiz! Başka seçenek yok !

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 10.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

10 Mayıs 2020; bugün ANNELER GÜNÜ !

Bu özel günü COVID-19 ve diğer nedenlerle yaşamını kaybeden bütün kadınlara ithaf ediyoruz.
COVID-19; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşanılan sorunları derinleştirmektedir.
COVID-19 sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedenli şiddetin önlenmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

Aile içi şiddet dünyada bir halk sağlığı sorunudur. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle bu sorunun boyutlarının arttığı ifade edilmektedir. Chandan ve arkadaşlarının 8 Mayıs 2020 tarihinde Lancet dergisinde yayınlanmış olan yazılarında pandemi durumlarında aile içi şiddetin önlenmesi için halk sağlığı yaklaşımına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır:[1]

 • COVID-19 sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddet, çocuk istismarı ve ihmali; hareket sınırlamaları, gelir kaybı, izolasyon, aşırı kalabalık, stres, kaygı nedeniyle kadınlar ve çocuklar açısından artan bir risk yaratmaktadır. 
 • Aile içi şiddetin önlenmesi için dört klasik yaklaşım olduğu bilinmektedir.[2]
  • Sorunun bütün boyutlarıyla tanımlanması
  • Nedenlerinin araştırılması
  • Önleme için nelerin gerektiğinin saptanması
  • Etkili müdahalelerin geniş bir alanda uygulanması
 • Bahsi geçen adımlar COVID-19 sürecine de uyarlanmalıdır. Bu amaçla; ikili bir yaklaşım gerekir: 
  • Etkili bir sürveyans sistemi kurulması
   • Rutin veri toplama sırasında
   • Risk altındaki kişilere yönelik
  • Risk gruplarına destek olunması
Makalenin tamamının okunması için birinci dipnotta künye sunulmuştur.

Özetle; pandemi durumlarında derinleştiği ifade edilen toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemek için farkında olmak, öncelik olarak kabul etmek, doğru müdahaleleri doğru zamanlarda uygulamak gerekir.


[1] Chandan SJ, Taylor J, Bradbur-Jones C, Nirantharakumar K, Kane E, BandyopadhyayS. COVID-19: A public health approach to manage domestic violence is needed. Correspondence. The Lancet. [Internet] https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30112-2/fulltext Erişim: 10.5.2020.

[2] The Public Health Approach.https://www.who.int/violenceprevention/approach/public_health/en/ Erişim:10.5.2020.

Paylaş