HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Yaşlılar ve riskler….

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 13.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 1 Mayıs 2020 tarihinde yaşlılar açısından Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.[1] Bu değerlendirmede pandemi sürecince yaşlıların yoksulluk, ayrımcılık ve toplumdan izole edilme gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade etmiştir.

Sn. Genel Sekreter Antonio Guterres’in konu ile ilgili dört temel mesajı aşağıdadır:

  1. Yaşlı bireyler toplumdaki herkes gibi sağlık ve yaşam haklarına sahiptirler.
  2. Fiziksel mesafeyi korumak çok önemlidir. Bununla birlikte, hepimizin aynı toplumda yaşadığını unutmayalım. Dijital teknoloji olanaklarını kullanarak yaşlı bireylere ulaşabilmek için çabaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu adım kitlesel karantina altındaki yaşlılar için son derece önemlidir.
  3. Evrensel sağlık kapsayıcılığından sosyal korunma mekanizmalarına kadar sosyal, ekonomik, insani müdahalelerin tamamı yaşlıların bütün gereksinimlerini dikkate almalıdır. Yaşlıların çoğunluğunu oluşturan kadınlar sağlık hizmetlerine erişemeden ve yoksulluk içerisinde yaşamaktadırlar.
  4. Yaşlı bireylere “görünmez” ya da “güçsüzlermiş” gibi davranılmamalıdır.

Genel Sekreter Sn. Guterres salgınla baş edebilmek için yaşlıların da dahil olduğu bütün bireylerin yerel ve küresel düzeyde dayanışmasına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Daha iyi olmaya, iyileşmeye çalışırken; kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaşlı dostu toplumların oluşturulabilmesi için azim ve öngörünün gerektiği de vurgulanmıştır.


[1] Internet https://www.un.org/en/coronavirus/our-response-covid-19-must-respect-rights-and-dignity-older-people Erişim:12.5.2020.

Paylaş