HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI:[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

“Dünya Hasta Güvenliği Gününde…. Sağlık Çalışanlarının Güvenliği”

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 20.9.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünyada etkisini sürdürmektedir. Hastalıkla mücadele süreci uzadıkça ne yazık ki pandeminin başından bu yana gündeme getirilen bütün konular güncelliğini korumaktadır. Dünyada 19.9.2020 tarihi itibarıyla 948795 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir.[2] Hastalığa özel tedavi ve aşı geliştirme çalışmaları hakkında temkinli, ama umudu da barındıran açıklamalar yapılmaktadır.[3]Henüz somutlaşmamış konularda temkinli olmak öncelikli ve gereklidir.

Pandemi mücadelesinin odağında sağlık çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin (health worker safety) korunması yer almaktadır. Güvenlik (safety) kavramı şüphesiz hastalar için de önemlidir. Hasta güvenliği (patient safety) ve sağlık çalışanı güvenliği birbirleri ile yakından ilişkili konulardır. Dünya Sağlık Örgütü, 17 Eylül 2020; Dünya Hasta Güvenliği Günü (patient safety day) nedeniyle yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapmıştır. Açıklamada aşağıda yazılı olan beş temel öneri sunulmuşur:[4]

  1. Sağlık çalışanı güvenliği ile hasta güvenliği politikaları ve stratejileri arasında sinerji oluşturun.
  2. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için ulusal programlar geliştirin ve uygulayın.
  3. Sağlık çalışanlarını işyerinde şiddetten koruyun.
  4. Psikolojik iyilik halini ve ruh sağlığını geliştirin, iyileştirin.
  5. Sağlık çalışanlarını fiziksel ve biyolojik tehlikelerden koruyun.

Bu öneriler şüphesiz pandemiye özel öneriler değildir, öteden beri savunulan, önerilen temel konulardır. Bununla birlikte, pandemide yapılması ve uygulanması daha da önem ve öncelik kazanmıştır. Çünkü, pandemi nedeniyle mevcut zayıflıklar, eksiklikler, kırılganlıklar daha görünür ve yaşamın olağan olmayan akışında daha zorlayıcı olmuştur, olmaktadır.

Yukarıda yazılı olan önerilerin gereklerinin sağlanması DSÖ tarafı ülkelerin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi de pandemi mücadelesinin daha başarılı olması için de temel oluşturabilir. Aksi takdirde birbiri ile çok yakından ilişkili olan bütün süreçlerin olumsuz etkilenmesi söz konusudur.

#Sağlık

#Güvenlik

#SağlıkÇalışanıGüvenliği

#HastaGüvenliği

#PandemiMücadelesi


[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] [Internet] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim:20.9.2020.

[3] [Internet] https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—10-september-2020 Erişim:20.9.2020.

[4] [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who Erişim:20.9.2020.

Paylaş