HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Birleşmiş Milletler’den ruh sağlığının korunması üzerine öneriler…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 15.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) toplumda ruh sağlığı ile ilgili gereksinimi de artırmıştır. Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler tarafından 13 Mayıs 2020 tarihinde bir dokuman yayınlanmıştır. Dokümanda, küresel durum tespiti, özel olarak ilgilenilmesi gereken gruplar ve yapılması gerekenlere ilişkin öneriler yer almıştır (Resim 1).[1]

Resim 1. Doküman görseli1

Ruh sağlığı açısından özel olarak ilgilenilmesi gereken gruplar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

  1. Sağlık çalışanları
  2. Yaşlılar ve sağlık sorunları olan bireyler
  3. Çocuklar
  4. Adolesanlar ve gençler
  5. Kadınlar
  6. İnsani kriz yaşayan birey ve/veya topluluklar

Önerilen üç temel eylem aşağıdadır:

  1. Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bakım hizmetleri için toplumun tamamı için yaklaşım geliştirme ve uygulama
  2. Acil ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin erişiminin geniş çaplı olarak sağlanması
  3.  Ruh sağlığı hizmetlerini gelecek dönemler için kurgulayarak COVID-19’dan iyileşmeyi desteklemek
Dokümanın tamamına dipnot bölümünde belirtilen künyeden ulaşılabilmektedir.

[1] [Internet] https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf Erişim:15.5.2020.

Paylaş