HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Gençlerin doğru bilgilerin toplumda yayılmasına katkıları….

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 20.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünyada sorun olmaya devam ettikçe dayanışmanın önemi ve kapsayıcılığı daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, toplumdaki her bireyin, her yaş grubunun mücadelede rolü vardır. Gençler, toplumsal mücadelede çok değerli ve önemli bir grup olabilirler. Gençler ve gençlik dönemi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen bazı tanımları hatırlayalım:[1]

  • Adolesan/ergen (adolescent); 10-19 yaş aralığındaki bireyler
  • Gençlik dönemi (youth); 15-24 yaş aralığı
  • Genç bireyler/insanlar (young people); 10-24 yaş aralığındaki bireyler

Birleşmiş Milletler, yakın zamanda gençler için bir web sayfası oluşturmuştur. Bu sayfada gençlere yönelik bilgilerin yanı sıra gençlerden beklentilere ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Web sayfası incelendiğinde pek çok konuya dikkat çekildiği görülebilir.[2] Bu konular arasında gençlerin COVID-19 konusunda yanlış ve eksik bilgilerin düzeltilmesine olan katkılarının olabileceği de yer almaktadır.[3]

Yanlış bilgilerin yayılımının önlenmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bu konuda temel adımın şeffaflık ve açıklık olduğu belirtilmektedir.[4] Bu temel zeminin ardından gençler; mevcut doğru bilgiye ulaşabilmeli, bilgileri öğrenebilmeli, kendi bilgilerini güncelleyebilmeli, öğrendiklerini de yakınlarına, ailelerine, çevrelerine, topluma yansıtabilmelidirler. Bu amaçla uyumlu olarak bilgi kaynaklarını doğru seçmelidirler.

Doğru bilgi kaynakları için Uluslararası kurumların (Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, vb) ve Ulusal kurumların (Ülkelerin Sağlık Bakanlıkları, Tabip Birlikleri, Uzmanlık Dernekleri, vb) resmî web sayfalarından, paylaşım ortamlarından, kamuoyu açıklamalarından, vb. takip edilebilir. Bu kurumların düzenli aralıklarla takibi haberlerin ve bilgilerin güncelliği ve birbirleri ile uyumu açısından da değerlendirilmelerine olanak sağlar. Kaynağı doğru ve güvenilir olmayan haberler toplum için oldukça tehlikeli olur, hastalıkla mücadeleyi zorlaştırır, hatalar yapılmasına fırsat verir. Bu konu uluslararası COVID-19 platformunun da önemli bir başlığı olmuştur ve ortak bir mücadele de başlatılmıştır.[5] Mücadelenin bir parçası olmak her bireyin ve bu yazıya konu olan gençlerin de sorumluluğundadır.

Özetle; gençler COVID-19 mücadelesinde toplumda farkındalığın artmasına katkı sunarken doğruya ulaşmak, doğruyu aktarmak durumundadırlar. Aksi takdirde, toplum için “yanlış” bilgi kaynağı olma riskleri vardır. Gençler, böylesi bir riske girmemelidirler. Bu mücadelede, gençler kendi sağlıklarını da korumalıdırlar. Gençlerin toplumsal sorumluluklarını istenilen düzeyde yerine getirebilmeleri için de kamusal mekanizmaların bütün riskleri önleyen yaklaşımları önem kazanmaktadır.


[1] [Internet]  https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html Erişim: 20.5.2020.

[2] [Internet]  https://www.un.org/en/coronavirus/youth Erişim: 20.5.2020.

[3] [Internet]  https://www.un.org/youthenvoy/2020/03/5-things-young-people-can-do-against-coronavirus/ Erişim: 20.5.2020.

[4] Uzunköprülü G, Sakarya S. COVID-19 İnfodemisi ve Yönetimi. Türkiye ve Dünya Örneklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış. İnsani ve Toplumsal Kalkınma Programı, Mayıs 2020, p 14.

[5] [Internet]  https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/countering-misinformation-about-covid-19 Erişim: 20.5.2020.

Paylaş