HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Sorunlar aynı; çözüm yaklaşımlarında değişim, uyarlama, vb. ŞART !
“Bütün Politikalarda COVID-19 Mücadelesi”

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 21.6.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Dünyada Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) gündemin ön sıralarındaki yerini korumaktadır. Hastalıkla ilgili önceki dönemlerden bu yana sürdürülen tartışmalar da güncelliğini yitirmemiştir. Dolayısıyla 14.6.2020 tarihinde bu sayfada aktarılmış olan sorunlarda değişiklik olmamıştır.[2] Bu hafta, bu yazı kapsamında mevcut tespitler, tespitlerin yarattığı olası bazı sonuçlar ve çözümlere ilişkin başlıca öneriler sunulmuştur (Tablo 1).

Tablo 1. COVID-19 ile ilgili mevcut tespitler, olası temel sonuçlar ve temel öneriler

Bu yazı kapsamında küresel düzeyde tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
Tespitler çeşitlendirilebilir, geliştirilebilir.
Sonuçlar ve çözümler de çeşitlendirilebilir, geliştirilebilir.
Bu tespitler ağırlıkları farklı olmakla birlikte bütün ülkeler için geçerlidir.
Geçen süre; hastalığın başlangıcından bu yana 6 ay, pandemi ilanından bu yana 3 aydır.
Süre uzadıkça istenmeyen durumlar da artmaktadır.
Sağlık çalışanları arasında, toplumda tükenme artmaktadır.
Dayanışma halen çok önceliklidir.

Pandemi sadece bir sağlık sorunu değildir.

Mücadele bütün politikalarda var olmalıdır.

“Bütün politikalarda SAĞLIK” yaklaşımı bu dönemde “Bütün Politikalarda COVID-19 MÜCADELESİ” olarak uyarlanmalıdır.


[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] Aslan D. Haftanın konuları; geçen günlerin ardından. https://korona.hasuder.org.tr/haftanin-konulari-gecen-gunlerin- ardindan/ Erişim:21.6.2020.

Paylaş