HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

“Açlık pandemisi” riski…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 17.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mevcut sorunların boyutlarını derinleştirmektedir. Bunlar arasında temel bir gereksinim olan beslenme temelli sorunlar da yer almaktadır. Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından dünyada gıda sorunu ile ilgili olarak yapılan bazı tespitler aşağıda özetlenmiştir:[1]

  • Gıda ve Tarım Organizasyonu, COVID-19 nedeniyle 2020 yılı sonuna kadar “akut” açlığın iki katına çıkmasını öngörmektedir ve “açlık pandemisi” riskini dile getirmektedir.
    • Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkeler daha fazla risk altındadır.
  • COVID-19 mevcut olumsuz durumları daha da kötüleştirmektedir.
    • Endişe, Afrika ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu ülkeleri için de dile getirilmektedir.
  • Çatışmalar, ekonomik krizler, COVID-19, vb. 2020 yılında gıda güvencesizliğinin (food insecurity) başlıca nedenleri arasındadır.[2]
  • Çatışma ortamlarında yaşayanlar ve mülteci kamplarında yaşamlarını sürdürenlerle ilgili kaygı duymak gerekir. Kötü beslenme çocukların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır, onları savunmasız yapmaktadır. Kalabalık kamp ortamları COVID-19’un bulaşmasına da zemin oluşturabilir.
  • Özellikle Afrika’daki ülkeler yerel üretim eksikliklerine çare olması açısından dünyanın dört bir yanından tahıl, vb. ithal etmektedir. Ancak, COVID-19 süreci fiyat dalgalanmaları, vb. durumlara neden olmuş ve akışı engellemiştir.

Tanımlanan sorunlar oldukça zorlayıcı durumlardır. Oysa, sağlıklı beslenme temel bir insan hakkıdır. COVID-19 pandemisi gibi olağan dışı süreçler bu hakkın önünde engel olmamalıdır. “Açlık pandemisi” gibi “yeni” tanımlamalara neden olan durumlar önlenmelidir.


[1] [Internet] https://insight.wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072 Erişim:17.5.2020.

[2] [Internet] https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/ p 3. Erişim:17.5.2020.

Paylaş