HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

YANLIŞ BİLGİLERLE NASIL MÜCADELE EDECEĞİZ?

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 3.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) konusunda toplumda yanlış bilgileri düzeltme de başlı başına bir sorumluluktur. Toplumun doğru bilgiye ulaşması sadece pandemi sırasında değil, sağlık/hastalık konularında bilgiye ihtiyaç duyulan her zaman bir hak olarak kabul edilmelidir. Birleşmiş Milletler; COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele için kendisinin uyguladığı aşağıda yazılı olan beş maddelik yöntemini paylaşmıştır:[1]

 1. Doğru bilgi üretmek ve üretilen doğru bilgiyi yaymak
 2. Ortaklıklar kurmak (sık kullanılan medya platformları, vb.)
 3. Medya ve gazetecilerle birlikte çalışmak
 4. Sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek
 5. Haklar için konuşmak
İçeriğin tamamının okunması için dipnot bölümünde ilgili web adresi sunulmuştur.

Birleşmiş Milletler’in kullandığı yöntemler genel olarak kabul görmüş yaklaşımlardır. Aşağıda belirtilen diğer bazı konulara da dikkat edilmesi sürece katkı sağlayabilir:

 • Doğru bilgi üretilmediği ve doğru kanallarla yayılmadığı zaman toplumda yanlış bilginin yayılma riski bulunduğu unutulmamalıdır.
 • Doğru bilgilerin topluma ulaşmasının sürekliliği sağlanmalıdır. 
 • Bilimsel zeminde üretilen bilgiler güncel olmalıdır. 
 • İçerik toplumun her kesiminin anlayacağı şekilde basit ve sade olarak hazırlanmalıdır.
 • Paylaşımlar sırasında şeffaflık yaklaşımı benimsenmelidir.
 • Mevcut durum toplumda panik duygusunun yaratmadan ve gerçekçi bir şekilde aktarılmalıdır/paylaşılmalıdır.

[1] [Internet] https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/five-ways-united-nations-fighting-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation Erişim: 2.5.2020.

Paylaş