HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

 KORUNACAĞIZ DERKEN ZEHİRLENMELERE DİKKAT !

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 26.4.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığından (COVID-19) korunma amacıyla kişisel ve ev içi uygulanan yöntemlerle ilgili her ne kadar toplumda farkındalık kazanılmaya başlanmış olsa da bazı yanlış kullanımlar konuyla ilgili eksik bilgilerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu konulardan birisi de temizlik malzemeleri ile ilgilidir. Lancet dergisinde 24.4.2020 tarihli yayınlanan Editoryal kategorisindeki makalede aşağıda özetlenmeye çalışılan içerik kapsamında bu konuya dikkat çekilmiştir:[1]

Yazarlara göre;

  • Zehir Danışma/Kontrol Merkezleri COVID-19 salgınında başvuru merkezleri arasında yer almaktadır.
    • Koronavirüs korkusu nedeniyle; çok yanlış olmasına ve hiçbir şekilde önerilmemesine rağmentemizlik ürünleri klorlu çözeltilerle karıştırılmakta ve bunun sonucunda da merkezlere başvurular olmaktadır.
  • Okulların kapalı olduğu bugünlerde küçük çocuklar açısından anne ve babalarının kullandıkları ilaçlar, evlerde toksik olabilecek ürünler risk oluşturmaktadır. 
  • Kişilerin evlerde kendi kendilerine yaptıkları/hazırladıkları bilimsel açıdan ispatlanmamış ürünlerin kullanımı riskli ve tehlikelidir.
  • Önerilmeyen ve yanlış olan uygulamalar nedeniyle kişiler medikal tedavilerini kesintiye uğratabilmektedirler.
  • Bu tür istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında koronavirüse yakalanma kaygısı ve korkusu ile kişilerin acil servislere başvurmaları da gecikebilmektedir.
  • Dünyada özellikle bu gibi kritik dönemlerde; bilgi eksikliği, yanlış yaklaşım nedenleriyle bahsi geçen durumların oluşması önlenmelidir, bu durumlar nedeniyle sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanması engellenmelidir.
  • Kriz sona erdiğinde Zehir Danışma Merkezlerinin salgın sürecindeki olgularının inceleme ve değerlendirmesini yapabilmeleri ve gelecek için hangi derslerin çıkarılacağını vurgulamaları önem taşımaktadır.”

Yazarlar, son derece önemli konulara dikkat çekmişlerdir. Tespitler ve öneriler bütün dünya için geçerlidir. Öneriler ülkemizde de dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılabilir. Bunlardan dana öncelikli olan ise bahsi geçen durumlara neden olan uygulamaların önlenmesidir.

Künyesi aşağıda dipnot olarak yazılı olan makalenin tamamının okunması önerilmektedir.


[1] Roux GL, Sinno-Telliler S, Descatha A. COVID-19: home poisoning throughout the containment period. Editorial. 24.4.2020. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30095-5 [Internet] https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30095-5/fulltext#%20. Erişim: 26.4.2020.

Paylaş