HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Dünyada gençlerin işsizliği…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 30.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesinde süre uzadıkça, dünyada yeni ortaya çıkan ve/veya COVID-19 öncesine göre değişiklik olan durumlarla ilgili tespit, görüş ve öneriler çeşitlenmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN), 27.5.2020 tarihinde “genç işsizliği” konusunu gündeme taşımıştır. Aşağıda, ilgili sayfada Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından paylaşılmış olan bazı bilgiler yer almaktadır:[1]

  • Pandeminin başlangıcından bu yana, her altı gencin birisinden daha fazlasına denk gelen sayıda kişinin çalışmayı bıraktığı belirtilmektedir.
  • Halen bir işi olan gençlerin çalışma saatlerinde %23 azalma görülmüştür.
  • Genç işsizliğinin pandemi öncesinde de önemli bir sorun olduğu üzerinde durulmaktadır.
  • Genç kadın işçiler süreçten en fazla olumsuz etkilenen gruptur.
  • Çalışma yaşamında, çalışma ortamında fazla sayıda COVID-19 testinin yapılmasının çalışma yaşamına olumlu etkisi olduğu ifade edilmiştir.
Görüşün tamamı dipnotta belirtilen içerikte yer almaktadır. Okunması önerilmektedir.

Acil önlemlere ihtiyaç olduğu açıktır.

“Kaybedilen” nesillerin önüne geçmek için önlemlerin şimdi alınması, var olanların da güçlendirilmesi gerekir.


[1] [Internet] https://news.un.org/en/story/2020/05/1064912 Erişim:30.5.2020.

Paylaş