HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

PANDEMİLERDE TOPLUM KATILIMI

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 7.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için toplum katılımının önemi bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadele de koruyucu ve diğer önlemler için toplum katılımının en üst düzeyde sağlanmasının gereği öne çıkmaktadır. Bu konu Lancet dergisinde 4 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bir yazıda Marston ve arkadaşları tarafından gündeme taşınmıştır.[1] Yazarların toplum katılımına ilişkin görüşleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Pandemi önlemleri ile ilgili konularda toplumda gönüllü gruplar oldukça fazladır.
 • Küresel sağlıkla ilgili rehberler toplum katılımının sağlanmasını önermektedir.
 • Sağlık profesyonelleri sağlıkla ilgili hedeflere ulaşmak için toplumla birlikte çalışmak durumundadırlar.
 • Kırılgan, özel gereksinimi olan, savunmasız grupların da dahil olduğu toplulukların/toplumların çözümleri belirleyebileceği ifade edilmektedir. Özellikle damgalama, etiketleme, katılıma ilişkin engeller bahsi geçen gruplar tarafından bilinmektedir.
 • Toplumda hızlı ve geniş ölçüde değişimlerin yaşandığı istikrarsız dönemlerde, mümkün olan en geniş perspektifte bilgiye ve kavrayışa ihtiyaç vardır.
 • Deneyimlerin paylaşılması son derece önemlidir.
 • Karantina, vb. durumlarda aile içinde şiddet, vb. sıklığında artış olduğu bilinmektedir. Bu tür durumların olumsuz etkisinin azalabilmesi için toplumla birlikte çalışmak gerekmektedir.
 • Toplum katılımı ile ilgili geçmiş deneyimlerden yararlanılmalıdır. Örneğin, HIV/AIDS, Ebola salgınlarında toplum katılımının sağlanmasına ilişkin olumlu örnekler vardır.
 • Toplum katılımı için doğru mekanizmaların hızla oluşturulması kolay değildir. Başarı zaman alabilir.
 • Sürdürülebilir ve kapsayıcı katılımı sağlayabilmek için toplum ve hizmet sunanlar arasındaki ilişki güçlendirilmelidir, geliştirilmelidir.
 • Katılımcı alanları yönetmek, farklı toplulukların ve bireylerin sahip olduğu farklı bilgi ve deneyimleri anlamak, bunlardan yararlanmak ve damgalama gibi zarar veren sosyal yapıların çoğalmasından kaçınmak için çok hassas ve özenli olmak gerekir.
 • Zamanla yarışılan bu dönemde COVID-19 salgınıyla ilgili gerekli acil durum yanıtlarını çoğaltabilmek için toplumla birlikte çalışılması, toplumdaki farklılık ve çeşitliliğin gözetilmesi, sorunlara duyarlı ve her aşamada şeffaf olunması, bu alandaki çalışmalara yatırım yapılması önerilen başlıca yaklaşımlar arasındadır.
 • Toplum katılımının sağlanması için hükümetlerin, politika yapıcıların, COVID-19 ile ilgili bütün çalışanların sorumlulukları bulunmaktadır.
 • COVID-19 salgınında toplum katılımının sağlanması, kısa dönemdeki zararın azaltılması ve gelecekte bu gibi durumlara karşı daha dayanıklı olunmasına ilişkin umut vericidir.

‘COVID-19 MÜCADELESİ; TOPLUM İÇİN VE TOPLUMLA BİRLİKTE


[1] Marston C, Renedo A,Miles S. Community participation is crucial in a pandemic. Comment. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31054-0/fulltext Erişim:7.5.2020.

Paylaş