HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Su ve sabun…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 22.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesinin en basit, ucuz, etkili yönteminin su ve sabun kullanarak el yıkama olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla küresel düzeyde başlatılan farkındalık artırmaya ve uygulamaya ilişkin çalışmalar oldukça önem taşımaktadır. Bununla birlikte COVID-19’dan önce var olan eşitsizliklerin bu dönemde de sürmesi, en temel öneri olarak sunulan “su ve sabun” uygulamasını güçleştirmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), resmî web sayfasında yayınladığı bir belgesinde aşağıda yer alan çok önemli tespitleri yapmıştır:[1]

  • Günümüzde dünya nüfusunun %40’ının evlerinde su ve sabuna erişimi bulunmamaktadır.
  • Dünyada 900 milyon çocuk okullarında su ve sabuna sahip değildir.

Durum böyleyken; küresel düzeyde farkındalık düzeyi en üst düzeyde olsa bile en basit, ucuz ve etkili mücadele yöntemi olan el yıkamanın herkes tarafından istenilen ölçüde uygulanabilmesinin zorluğu açıktır. Salgının uzamasıyla da var olan eşitsizlikleri derinleştirmesinden kaygı duyulmaktadır.[2]

COVID-19 da dahil sağlık sorunlarının çözümünde istenilen düzeye ulaşabilmek için dünya eşitsizliklerle mücadeleyi görev listesinin ön sıralarına koymalıdır.


[1] [Internet] https://www.unicef.org/coronavirus/water-sanitation-one-of-best-defences-against-coronavirus Erişim: 22.5.2020.

[2] [Internet] https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/desa-policy-brief-on-covid-19.html Erişim: 22.5.2020.

Paylaş