HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

Şiddete SIFIR TOLERANS ! Önleyeceğiz ! Başka seçenek yok !

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 11.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Şiddete SIFIR TOLERANS !
Şiddet kişisel bir mesele değildir. Toplumsal bir sorundur. ÖNLENEBİLİR.
COVID-19 sürecinde arttığı ifade edilen kişiler arası şiddetin önlenmesi konusu özel bir çalışma başlığı olmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi şiddet meselesini web sayfasına taşımıştır.[1] Sayın Genel Direktör şiddetin bir toplumsal sorun olduğunu, geçmişle karşılaştırıldığında arttığını, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sürecinde durumun kötüleştiğini gündeme taşımıştır. Aşağıdaki konular web sayfası içeriğinde öne çıkmaktadır:

  • “COVID-19 sürecinde kişiler arası şiddet artmıştır.
  • Bazı üye devletlerde; kadınların eşleri tarafından maruz kaldıkları şiddet nedeniyle çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %60 artmıştır. Şiddete önleme destek hatlarına çevirim içi yöneltilen soruların da beş kat arttığı ifade edilmektedir.
  • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, karantina koşullarının altı ay sürmesi durumunda küresel düzeyde var olana ek “fazladan” 31 milyon toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle şiddet vakasının beklenebileceğini ifade etmektedir. Olguların sadece bir kısmı rapor edilmektedir.

Neler yapılabilir?

  • Hükümetler; şiddeti önlemeye yönelik hizmetlerinin varlığından emin olmalıdırlar. Yardım hatlarını ve çevirim için hizmetlerini genişletmeyi bir sorumluluk olarak görmelidirler.
  • Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
  • Evlerimiz güvenli alanlar olmalıdır.
  • Şiddete maruz kalınması durumunda geç kalmadan gerekli yardımların alınabileceği sistem bilinmeli ve kullanılmalıdır. Güvendiğimiz ve bizleri destekleyebilecek kişilerle iletişimin sürmesi de bu sorunu yaşayanlar açısından yararlı olacaktır.
  • Etrafımızdakilerin güvenliği ve refahı konusunda bizler de özenli ve dikkatli olabiliriz.”

Şiddet; özel, kişisel bir mesele değildir.

TOPLUMSAL BİR SORUNDUR ve ÖNLENEBİLİR.


[1] http://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/statements/statement-during-covid-19-pandemic,-violence-remains-preventable,-not-inevitable Erişim:11.5.2020.

Paylaş