HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

SOSYAL (FİZİKSEL) MESAFE

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 4.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadelede; bugünün bilimsel verileri sosyal (fiziksel) mesafeye uyumun en önemli davranış kalıplarından birisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, sosyal mesafenin korunması ile ilgili toplumda istenilen düzeyde bir başarı sağlanamadığı da gözlenmektedir. Hastalıktan korunmak için önerilen mesafe yaklaşık 1,8 metredir.[1] 

Bazı kaynaklarda mesafenin en az bir metre olması gerektiği belirtilmektedir.[2]

Sosyal mesafenin korunabilmesini aşağıda yazılı olan bazı durumlar zorlaştırmaktadır:

  1. Kalabalık iç ve dış ortamlar (örneğin; kalabalık işyerleri, kalabalık aileler, vb)
  2. Sosyal mesafenin önemi ile ilgili farkındalık azlığı (bilgi eksikliği, vb)
  3. Sosyal mesafenin öneminin öğrenilmesini güçleştiren özel durumlar (öğrenme güçlüğü, bunama, vb durumlar)

Her ne kadar belirtilen üç durumda da aynı istenmeyen sonuç karşımıza çıksa da önlemlerinin farklı olabileceği akılda tutulmalıdır. Örneğin; kötü koşulları olan evlerde yaşayan kalabalık aile bireyleri sosyal mesafenin öneminin farkında olsalar bile, gereken mesafeyi koruyamamaktadırlar. Özellikle hane içinde bulgu/belirti vermeyen bir hasta varlığında hastalıktan korunmak mümkün olamamaktadır. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir.

Konuyla ilgili farkındalık düşük ise benzer sonuçlarla karşılaşılır. Genel bilgilerin yanı sıra toplumun her kesiminin anlayacağı şekilde bilgi üretimi ve paylaşımı olası aksaklıkların önüne geçebilir. Öğrenmeyi ve öğrenilenleri uygulamayı güçleştiren durumlar da sosyal mesafeyi korumayı engellemektedir.

Önlemlerin her bir özel durumu gözeterek alınması gerekmektedir. Bu konuda bireylerin sorumluluğu bulunmaktadır, ancak kamusal mekanizmaların çok daha fazla sorumluluğu vardır. Gerçekçi, sürekli ve kalıcı çözümler kamusal mekanizmalarla sağlanabilecektir.


[1] [Internet] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html Erişim: 4.5.2020.

[2] [Internet] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public Erişim: 4.5.2020.

Paylaş