HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Birleşmiş Milletler uyarıyor:[2]
“Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil”[3]

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 29.6.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünya için önemli bir tehdit.

Yapılacakların içeriği ve adresi belli olmasına rağmen başarı henüz yakalanamadı.

Dünyada halen 216 bölge ya da yerleşkede hastalık mevcut, sayısal açıdan hasta ve yaşam kayıpları da artmakta.[4]

Bununla birlikte, küresel düzeyde mücadele de yoğun bir biçimde sürmektedir.

Çalışmaların sürekliliğinin sağlanması ve başarıya ulaşılabilmesi için aslında bildiğimiz bazı konuları akılda tutmakta yarar var.

COVID-19 döneminde Birleşmiş Milletler (BM) bu hatırlatmaları sık sık yapıyor. Bu konuda en güncel olan konular aşağıda:

  1. Herkes bir şeyler yapabilir.
  2. Umudu yaratalım.
  3. Kapsayıcı çözümlere ihtiyaç var.
  4. İnsanlık en üst düzeyde.
  5. Geleceğe “insan kaynağı” açısından yatırım yapalım, çocukların eğitimine yoğunlaşalım.
  6. Küresel düzeyde dayanışmayı destekleyelim.
  7. Yeni çalışma sistemlerini düşünelim.
  8. Yaşam sürmektedir, bu gerçeği akılda tutalım.
  9. Açlıkla mücadele edelim.
  10. Pandemide ön saflarda olanları destekleyelim.

Dayanışma…. Dayanışma…. Dayanışma….

“Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil”


[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] Internet https://www.un.org/coronavirus Erişim:29.6.2020.

[3] Internet https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-photo-essay-we%E2%80%99re-all-together Erişim:29.6.2020.

[4] Internet https://covid19.who.int/ Erişim:29.6.2020.

Paylaş