Kesin Olgu*: Türkiye (315.845) Dünya (33.034.598)Ölüm*: Türkiye (8.062) Dünya (996,342)
*28 Eylül 2020 itibariyle açıklanan verilerdir.

Haftanın HASUDER Önerisi

En güvende EVİNİZDESİNİZ…
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili korunma en öncelikli adımdır. Korunmanın farklı yöntemleri arasında olan “evde kalmak” etkilidir. COVID-19 sürecinde evde kalmak, kendinizi ve başkalarını hastalıktan korur.

#EvdekalTürkiye

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı world-1303628_640-2.png

Dünyadan Haberler

DSÖ Haftalık Operasyonel (25.09.2020) ve Epidemiyolojik (28.09.2020) Güncellemelerinde Öne Çıkanlar Kaynak1 Kaynak2

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

 • CDC ABD’de pandemide vakaların yaş dağılımının Mayıs-Ağustos aylarında değiştiğine dair bir rapor yayımladı. Rapora göre pandeminin erken dönemlerinde vaka sıklığı yaşlılar arasında fazlayken Haziran- Ağustos boyunca tüm doğrulanmış vakaların >%20’sini oluşturan 20-29 yaşlarındaki kişilerde en yüksek seyretmiştir (Kaynak). 
 • Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), COVID-19 aşılarına hazırlık için, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yetki alanlarına 200 milyon dolar sağlayacağını duyurdu (Kaynak). 
 • CDC, ABD’de 13 Eyalet’te COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan gebe kadınların özellikleri ve doğum sonuçları ile ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre, 1 Mart – 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında hastaneye yatan 598 gebe kadının% 55’i başvuru sırasında asemptomatikti. Semptomatik gebeler arasında yoğun bakıma yatışlar (% 16), mekanik ventilasyon (% 8) ve ölüm (% 1) dahil olmak üzere ciddi hastalıklar meydana geldi. COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatış sırasında tamamlanan gebeliklerin % 2’sinde gebelik kayıpları meydana geldi ve bu kayıplar hem semptomatik hem de asemptomatik kadınlarda gerçekleşti. Rapor gebe kadınları ve sağlık hizmeti sunucularını, olumsuz gebelik sonuçları dahil olmak üzere şiddetli COVID-19 için potansiyel risklerin farkında olmaları konusunda uyarmıştır. (Kaynak)
 • CDC, ABD’de 1 Mart – 19 Eylül 2020 tarihleri arasında okul çağındaki çocuklarda COVID-19 eğilimini değerlendiren bir rapor yayımladı. Rapora göre, Mart ayından bu yana, çocuklarda 277.285 COVID-19 vakası bildirildi. 12-17 yaş grubunda COVID-19 insidansı, 5-11 yaş çocuklara göre yaklaşık iki katıdır. COVID-19 ile ilgili ciddi sonuçları olan okul çağındaki çocuklar arasında altta yatan koşullar daha yaygındı. Okul çağındaki çocuklarda haftalık vaka insidansı, SARS-CoV-2 test hacmi ve testlerin pozitiflik yüzdesi, zamana ve bölgelere göre değişiklik göstermiştir.(Kaynak)

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (European Center for Disease Control and Prevention, ECDC)

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration, FDA)

Türkiye’den Haberler

Tablo 1. Günlük Test Sayısı, Vaka ve Ölüm Sayıları ile İlgili Veriler

COVID-19 Tablo 28 Eylül 2020
Pozitiflik Oranı (%) = (Günlük Yeni Vaka Sayısı / Günlük Test Sayısı) x 100
Vaka-Fatalite Oranı (%) = (Kümülatif Ölüm Sayısı / Kümülatif Vaka Sayısı) x 100 Kaynak

Artık veri güvenilirliği nedeniyle salgın eğrisi paylaşmıyoruz.

Grafik 1. Kümülatif Vaka Sayısı ve Enfeksiyon Hızı

Grafik 2. Yeni Vaka Sayısı ve Enfeksiyon Hızı

Grafik 3. Yeni Vaka Salgın Eğrisi

Kamu Kurumları 

T.C. Sağlık Bakanlığı

 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından
  • 22/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
   • COVID-19 test sayısında %1,6 artış
   • Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış  Orta Anadolu  Bölgesinde, en fazla artış  Batı Marmara Bölgesindedir.
   • 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4’ tür.
  • 23/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
   • Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında %6,8 artış 
   • Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu  Bölgesinde, en fazla artış  İstanbul Bölgesindedir.
   • 80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 27,8, erkeklerde ise 30,0’dır.
  • 24/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
   • Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde, en fazla artış  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.
   • 80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 23,5, erkeklerde ise 31,7’dir.
  • 25/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
   • Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış  Orta Doğu Anadolu  Bölgesinde, en fazla artış İstanbul Bölgesindedir.
   • 80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 23,5, erkeklerde ise 31,7’dir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik Uygulamalı Eğitim Programı Materyalleri yayımlandı. Rehberler, afişler, kitaplar, videolar, broşürler ve sunumlar yayımlandı. 

T.C. İçişleri Bakanlığı

 • Koronavirüsle mücadele kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması 23.09.2020 tarihinde başladı. Kaynak
 • 81 İl Valiliğine Temaslıların doğru bilgilendirilmesi konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları oluşturulduğu hatırlatıldı. Kaynak
 • Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos’ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirildi. Bu merkezlerde, her bir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan iş yeri denetim ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanıyor. Bu kapsamda 22 Ağustos – 26 Eylül tarihleri arasında, valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re’sen uygulanan 5.958.499 denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerı̇nden vatandaşlarımız tarafından bı̇ldı̇rı̇len toplam 155.177 ı̇hbar/şı̇kayetı̇n %97,9’u olan 151.898’i kontrol edı̇ldi. Toplamda ise 6.110.397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı. İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4.600.409 denetim faaliyetinde ise; izolasyona tabı̇ tutulan 1.187.003 kişinin 29.692’sinin ı̇zolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Kaynak

Meslek Örgütleri ve Dernekler

İstanbul Tabip Odası (İTO)

 • İTO tarafından, COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anılarak, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü  kapsamında kutlama mesajı yayımlandı. (25.09.2020) Kaynak

Ankara Tabip Odası (ATO)

 • ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen COVID-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının, 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, 882’ye yükseldiği bildirildi.
 • 25 Eylül Cuma günü Ankara Eczacı Odası’nda düzenlenen basın açıklaması ile Ankara Sağlık Meslek Odaları Platformu tarafından salgın ve şiddete yönelik görüşler paylaşıldı. (25.09.2020) Kaynak
 • ATO tarafından, COVID-19 pandemisi boyunca halk sağlığının korunması için mücadele veren, ilaçların yurttaşlara ulaştırılması ve doğru bilgilendirilmesinde özveride bulunan tüm eczacılar için 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü  kapsamında kutlama mesajı yayımlandı. (25.09.2020) Kaynak
 • ATO Yönetim Kurulu tarafından, Ankara’da ulaşılan ve teyit edilen COVID-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle, 943’e yükseldiği açıklandı. (24.09.2020) Kaynak

İzmir Tabip Odası

 • İzmir Tabip Odası COVID-19 Çalışma Grubu tarafından 23 Eylül 2020 Perşembe günü online olarak düzenlenen “Pandemi sürecinde Labotatuar Testleri” konulu panelin video kaydı paylaşıldı. (25.09.2020) Kaynak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

 • Haftalık KLİMİK bülteninin son sayısı yayımlandı (29.09.2020). Kaynak
 • KLİMİK tarafından, 29 Eylül 2020 Salı günü, 21.00-22.30 saatleri arasında “COVID-19’dan İyileşmiş Hastalarda Uzun Dönem Sekeller” konulu web konferansı gerçekleştirileceği duyuruldu. (25.09.2020) Kaynak

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

 • EKMUD Online toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “COVID-19’da Aşılama” konulu etkinliğin sunumları dernek web sayfasında paylaşıldı. (22.09.2020) Kaynak

Türk Toraks Derneği (TTD)

 • TTD tarafından, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü kapsamında, COVID-19 ile bilgilerin de yer aldığı bir broşür ve bazı görseller yayımlanan metin ile paylaşıldı. (25.09.2020) Kaynak

Türk Eczacıları Birliği (TEB)

 • TEB tarafından 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısı ile COVID-19 pandemisi ile ilgili taleplerin yinelendiği açıklandı. (25.09.2020) Kaynak

Türk Hemşireler Derneği (THD)

 • THD, yayımlanan “COVID-19 Pandemisi Nedeni İle Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”da belirlenen hemşirelerin alacağı ek ödeme oranlarının emeklerinin karşılığı olmadığını, ücretler arasındaki adaletsizliğin yeniden görüldüğünü açıkladı. (25.09.2020) Kaynak

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Hasuder-Kenarları-Saydam-Logo-5.png

HASUDER’den Haberler

 • Haftanın konuları bölümünde Prof. Dr. Dilek Aslan bu hafta 28.09.2020 tarihinde “Günlük yaşamınızı sürerken risklerinizin farkında mısınız?” konulu içeriği paylaştı.
 • UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 14 Eylül 2020 tarihinde yayımladığı “COVID-19 bağlamında okulla ilgili halk sağlığı önlemlerine ilişkin hususlar” adlı  dokümanının Türkçe çevirisi web sayfamıza yüklenmiştir. Okumak için 
 • HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu’nun hazırladığı “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Okullarda Yüz Yüze Eğitim” başlıklı metin yayımlanmıştır. Okumak için

*Bu metin HASUDER adına Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir, Dr. Öğretim Üyesi Melike Yavuz, Uzm. Dr. Musa Şahin, Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen, Uzm. Dr. Dilek Ener, Arş. Gör. Dr. Tülin Çoban, Arş. Gör. Dr. İrem Dilaver, Arş. Gör. Dr. Aslı Ata Teneler, Arş. Gör. Dr. Güzin Özbey, Arş. Gör. Dr. Atalay Aktuna, Arş. Gör. Dr. Selva Dilan Gölbaşı tarafından hazırlanmıştır.  

Paylaş