Hazırlayan : Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Bilindiği gibi şu anda Covid-19 pandemisi ile mücadele ve kriz sürerken dünyada dört milyar insan önlem olarak evlerine kapanmış durumdalar. Bu durum, giderek artmakta olan görünmeyen bir salgını, ölümcül bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Böylesi kritik dönemler bir yandan kadınların yaşadıkları şiddetin, kadın cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün artmasına yol açarken, bir yandan da bunların üstünün örtülmesine ve görünmez kılınmasına neden olmaktadır.


Bu döküman Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından 09.04.2020 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: Bahar Özvarış Ş. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Toplum İçin Bilgilendirme Notu (2019/2020-51)
HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-(2019/2020-) [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/