Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Hasuder-Kenarları-Saydam-Logo-5.png

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI:[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı”

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 30.8.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Sağlık çalışanlarının sağlığı, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sürecinin başından bu yana üzerinde durulan önemli ve öncelikli konular arasında yer almıştır. HASUDER-COVID-19 görev grubu da bu konuya çalışma ve söylemleri kapsamında yer vermiştir. Bilimsel veriler biriktikçe, konunun önemi daha da öne çıkmaktadır. Nguyen ve arkadaşları tarafından 31 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan bir makale içeriğinde yer alan bilgilere göre özetle;[2]

  • COVID-19 pozitifliği, pandeminin ön saflarında (yatan hasta klinikleri, bakımevleri, hastane poliklinikleri, evde sağlık hizmeti veren alanlar, ayaktan tedavi klinikleri, diğer) görev yapan sağlık çalışanları arasında risk genel topluma göre artmaktadır.
  • Kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinde risk artmaktadır.
  • Kişisel koruyucu ekipman doğru kullanılmadığında risk artmaktadır.
  • Kişisel koruyucu ekipman “yeniden” kullanıldığında riskin arttığı belirtilmiştir.
  • Bulguların daha önceki salgınlardaki (örneğin Ebola) bulgularla benzer olduğu ifade edilmektedir.
  • Gözlemsel bulguların izleminin yapılması önerilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle hastalanması ve yaşamını kaybetmesi bütün toplumu, sağlık meslek profesyonellerini üzmektedir, kaygılandırmaktadır. COVID-19’un uzaması sağlık çalışanları arasında başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Tükenme[3], bu konuda hatırda tutulması gereken öncelikli konular arasındadır.

Sağlık çalışanlarının COVID-19’dan korunması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının sağlığı için gereken her şey yapılmalıdır.


[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] Nguyen LH, Drew DA, Graham MS, et al. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study. The Lancet Public Health. Published, 31 July 2020. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext Erişim:30.8.2020.

[3] Matsuo T, Kobayashi D, Taki F, et al. Prevalence of health care worker burnout during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in Japan. JAMA Netw Open 2020;3(8):e2017271.

Paylaş