HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

COVID-19 sonrası iyileşmenin zorluklarıyla baş etmede BİSİKLET…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 25.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sonrasında “iyileşme” sürecinde çözümler aranmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) bu konuda bir soruyu ortaya atmıştır:[1] “Acaba bisiklet COVID-19 sonrası iyileşmenin zorlukları ile baş etme konusunda yardımcı olabilir mi?” Kurumun, bu konuyu etraflıca tartışabilmek için bir görev grubu oluşturduğu anlaşılmaktadır.

COVID-19 sürecinde;

  • Dünyada “evde kalma” sürecinde kentler daha sakindi.
  • Daha temiz hava sayesinde gökyüzünün daha açık ve parlak olduğu gözlendi.
  • Kent gürültüsü azaldığı için kuşların sesleri daha kolay duyuldu.
  • Sosyal mesafenin korunmasının gerekliliği insanları toplu taşıma kullanımı yerine bisikletlere yönlendirdi.

Bisiklet aslında dünyada iki yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır.

Bisiklet kullanımı aynı zamanda fizik egzersizin geliştirilmesi açısından da son derece değerli.

Bisiklet kullanımı, bedensel sağlığın yanı sıra, ruhsal sağlığın iyiliği için de yararlı.

Bisiklet, aynı zamanda sürdürülebilir bir ulaşım aracı.

Bisiklet kullanımının dünyada farkındalığının artırılması için BM tarafından özel bir gün de var:

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü[2]

Toplumda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için sadece farkındalığın artması yeterli olmaz. Bu amaç için altyapı olanaklarının geliştirilmesi, bisiklet yollarının yapılması, yol ve sürücü güvenliğinin sağlanması, herkesin güvenli bisikletlere ve bisiklet sürerken güvenli bir seyahat yapabilmeleri için gereken bütün ekipmanlara ulaşabilir olması, sürücü bilgi, bilinç ve davranışlarının en üst düzeyde geliştirilmesi gibi pek çok gereklilik yerine getirilmelidir. Özetle; öteden beri bilinen ve savunulan “bütün politikalarda sağlık”[3] yaklaşımı “bütün politikalarda bisiklet” şeklinde özelleştirilebilir ve gereklilikler bütünsel bakış açısı içinde yerine getirilebilir.


[1] [Internet] https://www.un.org/en/coronavirus/un-eyes-bicycles-driver-post-covid-19-%E2%80%98green-recovery%E2%80%99 Erişim:25.5.2020.

[2] [Internet] https://www.un.org/en/observances/bicycle-day Erişim:25.5.2020.

[3] [Internet] https://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/130509_hiap_framework_for_country_action_draft.pdf Erişim:25.5.2020.

Paylaş