Hazırlayan : Dr. Anıl Başpınar ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını yalnızca bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış olup, toplumsal hayatımız üzerinde etkiler oluşturmaya başlamıştır. COVID-19 ile mücadelenin merkezinde, bakım ve müdahale çabaları ile sağlık personeli ve evde bakım sağlayanlar dikkate alındığında ağırlıklı olarak kadınlar bulunmaktadır.

Bu döküman Dr. Anıl Başpınar ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından 07.04.2020 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: Başpınar A, Bahar Özvarış Ş. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Toplum İçin Bilgilendirme Notu (2019/2020-50)
HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-(2019/2020-) [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/