HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

Dünya Sağlık İstatistikleri (2020) içeriğinde…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 18.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Dünya Sağlık İsatistikleri-2020 Raporu[1] ve raporun görsel özeti yayınlandı.[2] Görsel özet içeriğinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Web tabanlı interaktif dokümanın orijinal içeriğinde de yer alan Grafik 1 ve 2’de hastalıkla ilgili olarak; başlangıç dönemi ve 5 Mayıs 2020 tarihi arasında vaka ve ölüm sayılarındaki değişim izlenmektedir. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere hastalığın ve ölümlerin Dünya Sağlık Örgütü Bölgesel dağılımı aynı değildir. Ancak bütün dünya etkilenmiş durumdadır.

Grafik 1. Dünyada günlük rapor edilen COVID-19 vaka sayıları[1]

Grafik 2. Dünyada günlük rapor edilen COVID-19 nedenli ölüm sayıları[1]

COVID-19 pandemi süreci, toplum sağlığını iyileştirmek için küresel iş birliği gereksiniminin altını çizmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDGs) sağlık alt hedefine ulaşmak için, eşitsizlikleri azaltma, iklim değişimine odaklanma, sağlık sistemlerini güçlendirme çabaları sürmelidir. Hiç kimse geride kalmamalıdır.


[1] [Internet] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf?ua=1 Erişim:18.5.2020.

[2] [Internet] https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary Erişim:18.5.2020.

Paylaş