HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

EŞİTSİZLİKLER…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 26.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Bu yazı kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) açısından eşitsizliklere yapılan vurgu üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili aşağıdaki bazı tespitler öne çıkmaktadır:[1]

  • İlk kez 1990 yılında değerlendirilmeye başlanan ve uzun yıllardır küresel düzeyde olumlu seyreden insani kalkınmanın (human development) bu süreçte gerileyeceğine ilişkin bir öngörü bulunmaktadır. Gerilemenin dünyanın her bölgesinde, zengin-fakir pek çok ülkesinde yaşanacağı ifade edilmektedir.
  • Hastalığın geçmesi durumunda bile uzun yıllar hastalığın yaratmış olduğu farklı boyutlardaki etkilerin deneyimleneceği belirtilmektedir.
  • COVID-19’dan en kırılgan gruplar en fazla etkilenecektir.
  • Kişi başına düşen küresel gelirin %4 düşmesi beklenmektedir.
  • Dünyada bu yıl 40-60 milyon kişinin aşırı yoksullukla karşılaşacağı öngörülmektedir. Risk Sahra Altı Afrika ve Güney Asya açısından daha fazladır.
  • Virüs küresel ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.
  • Salgın bir sağlık krizidir, ancak durumu sadece sağlık krizi olarak görmemek gerekir.[2] Dünyada pek çok bölgede krizin derin etkiler bırakması olasıdır.
Tespitlerin tamamına dipnot bölümünde belirtilen kaynaklardan ulaşılabilmektedir, okunması önerilir.

Tespitler önemlidir, dikkate alınmalıdır. Var olan eşitsizliklerin daha da derinleşmemesi için zaman kaybetmemek gerekir. Ülkelerin, toplumların bu amaçla dayanışma içinde hareket etmeleri önem kazanmaktadır. COVID-19 da bir sonuçtur. Bu sonucun nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadele, gereksinim duyulan en önemli halk sağlığı müdahaleleri arasındadır. Sağlık “biriciktir”, her birey için sağlanması için yapılması gerekenler sistematik bir biçimde gerçekleştirilmelidir.


[1] [Internet] https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/?utm_source=social&utm_medium=undp&utm_campaign=covid19-inequality Erişim:26.5.2020.

[2] [Internet] https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2020/03/COVID-19-dayanisma.html Erişim:26.5.2020.

Paylaş