HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

OBEZİTE VE DAHA GENÇ YAŞLAR…

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 1.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili farklı riskli durumlar tanımlanmıştır. Bağışıklık sisteminin zayıf olması, ileri yaş, morbid düzeyde şişmanlık, astım, kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, vb. hastalığın ciddi düzeyde seyretmesi ile ilişkili riskler arasında yer almaktadır.[1] Risk faktörlerinin ayrıntılı çalışmaları literatüre önemli katkılar sunmaktadır. Lancet dergisinde 30 Nisan 2020 tarihinde Kass ve arkadaşlarının obezite ile ilgili makaleleri yayınlanmıştır:[2] “Yazarlar 265 hastanın verilerini inceledikleri çalışmalarında;

  1. Hastaneye başvuran daha genç yaşlardaki yeni koronavirüs hastalarının obez (şişman) olma olasılıklarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 
  2. Obezitenin, diyafram gezisini engelleyerek ventilasyonu kısıtlayabildiğini, viral enfeksiyona karşı bağışıklık yanıtlarını bozduğunu, şeker hastalığını tetiklediğini ve kardiyovasküler fonksiyonu olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. 
  3. Obezite sıklığının yüksek olduğu toplumlarda COVID-19’un daha önce bildirilenlere ek olarak daha genç nüfusun da etkilenebileceği vurgusunu yapmışlardır.”
Makalenin tamamının okunması için dipnot bölümünde künye sunulmuştur.

Obezite ve COVID-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sürmektedir. Sonuçlar zaman içerisinde daha net sonuç ve yorumların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bugünün bilgileri bu koşullarda okunmalı ve değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, COVID-19’dan bağımsız olarak; şişmanlık her koşulda ve her zaman önlenmelidir. Şişmanlığın önlenmesi mümkün olan en erken dönemde yaşam boyu yaklaşımı ile uyumlu olarak bireysel, toplumsal ve kamusal müdahalelerle sağlanabilir.


[1] [Internet] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html Erişim: 1.5.2020.

[2] Kass DA, Duggal P, Cingolani O. Obesity could shift severe COVID-19 disease to younger ages. The Lancet. [Internet] https://www.thelancet.com/coronavirus?dgcid=kr_pop-up_tlcoronavirus20 Erişim: 1.5.2020.

Paylaş