Hazırlayan: Dr. Dilek Aslan

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle dünyada yaşanılan pandemi[1] olağan koşullarda süreklilik içinde sunulan bazı sağlık hizmetlerini aksatabilmektedir. Bu konuların birisi de çocukluk çağı rutin aşılama hizmetleridir. Konu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası sağlık kurumları toplum düzeyinde RUTİN AŞILARDA AKSAKLIK OLMAMASI[2] konusunda uyarılar yapmaktadırlar.

Dünyada, COVID-19 pandemi sürecinde fiziksel mesafe kuralları ile ilgili olduğu düşünülen nedenlerle aileler çocuklarının rutin aşıları için sağlık kurumlarına başvurularını geciktirebilmektedirler. Sağlık çalışanları da sistem içerisinde daha yoğun olarak COVID-19 pandemisi ile mücadeleye yönelebilmektedirler. Gerekçesinin ne olduğundan bağımsız olarak; rutin aşılama hizmetleriyle ilgili aksama olmamasının sağlanması esastır. Ancak, COVID-19 pandemisi nedeniyle dünyada polio, kızamık, sarı humma, vb. aşı kampanyalarının sekteye uğradığı ifade edilmektedir. Eğer rutin aşılama hizmetleri istenilen düzeyde olmazsa, dünyada çok sayıda çocuk COVID-19’a bağlı olmayan ama önlenebilir hastalıklara karşı aşılanarak korunamadıkları için kaybedilebilecektir.[3],[4] İstenmeyen bu durumla karşılaşmamak mümkündür, elimizdedir. Rutin aşılama hizmetlerinin sağlık sistemleri içerisinde kesintiye uğramaması için COVID-19 döneminde olduğu gibi özel bir çabaya ihtiyaç vardır. Sistem içerisinde bu konu özel bir hassasiyetle takip edilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalı ve olağan hizmetlerin kesintiye uğramaması sağlanmalıdır.


[1] [Internet] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim:12.4.2020.

[2] [Internet] http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020 Erişim:12.4.2020.

[3] [Internet] https://www.gavi.org/vaccineswork/coronavirus-risks-creating-lethal-vaccine-gap Erişim:12.4.2020.

[4] [Internet] https://www.unicef.org/eap/press-releases/dont-let-children-be-hidden-victims-covid-19-pandemic Erişim:12.4.2020.

Paylaş