HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

GÜNÜN KONUSU:

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005) ACİL DURUM KOMİTESİ ÖNERİLERİ

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 2.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesi konusunda küresel düzeyde önlemlerin alınması son derece önemlidir. Sorun küreseldir.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Acil Durum Komitesi[1], 30 Nisan 2020 tarihinde toplanmış ve COVID-19 mücadelesi için aşağıda başlıkları sunulan bazı önerilerde bulunmuştur.[2]

Dünya Sağlık Örgütü için öneriler:

 1. Koordinasyon, planlama ve izleme
 2. Tek sağlık
 3. Gerekli[3] sağlık hizmetleri
 4. Risk iletişimi ve toplum katılımı
 5. Sürveyans
 6. Seyahat ve ticaret

Taraf devletler için öneriler:

 1. Koordinasyon ve iş birliği
 2. Hazırlık
 3. Sürveyans
 4. Ek sağlık önlemleri
 5. Sağlık çalışanlarının korunması
 6. Gıda güvencesi
 7. Tek sağlık
 8. Risk iletişimi ve toplum katılımı
 9. Araştırma
 10. Gerekli3 sağlık hizmetleri

Her bir önerinin ayrıntıları bulunmaktadır.
Önerilerin içeriğinin tamamının okunması için dipnot bölümünde 2 numara olarak web adresi sunulmuştur.

Görüldüğü üzere öneriler, halk sağlığı ve uluslararası sağlığın çalışma alanlarını işaret etmektedir. Çalışmalar sırasında multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu bakış açılarının küresel düzeyde kazanılması gerektiği öneri başlıklarından da anlaşılmaktadır.


[1] “International Health Regulations (2005) Emergency Committee” karşılığı olarak kullanılmıştır.

[2] [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19) Erişim:2.5.2020.

[3] “Esseential” karşılığı olarak kullanılmıştır.

Paylaş