HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU

HAFTANIN KONULARI[1]

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) 

“Önlemlere hatırlatmalar”

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 16.8.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) süreci uzadıkça bilgilerin hafızalarda tazelenmesine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Pandeminin başından bu yana öğrenilen bilgiler çok çeşitlidir, dolayısıyla, “yeniden” vurgulanacak, hafızalarda tazelenecek bilgiler de oldukça fazladır. Zaman zaman bu bilgilere hatırlatmalar yapabilmek önem kazanmaktadır. Bu yazı kapsamında alkol içerikli el dezenfektanlarının kullanılma kurallarına hatırlatma yapılması amaçlanmıştır:[2]

 1. Kendimizi ve başkalarını COVID-19’a karşı korumak için ellerimizi sık sık ve iyice temizlemeliyiz.
  • Temizliğin en önemli adımları arasında ellerin su ve sabun ile yıkanması yer almaktadır.
  • Su ve sabuna erişilemeyen durumlarda alkol içerikli el dezenfektanlarının kullanılması önerilmektedir. Alkol içerikli bir el dezenfektanı kullanılıyorsa, aşağıda da belirtildiği üzere dikkatli kullanımdan emin olmak gerekir:
   1. Alkol içerikli el dezenfektanlarının çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması gerekir.
   2. Dezenfektanların nasıl uygulanacağının/kullanılacağının doğru bir şekilde herkesin öğrenmesinin sağlanması gerekir.
   3. Kullanım sırasında ellere “metal/bozuk para miktarında (coin-sized amount)” sıvı alınması yeterlidir. Uygulama için daha büyük miktarlara gerek bulunmamaktadır.
   4. Tahrişlere neden olabileceğinden alkol içerikli bir el dezenfektanı kullandıktan hemen sonra ellerin göz, ağız ve burun temasından kaçınmak gerekir.
   5. El dezenfektanları alkol içerikli olduğundan yanıcı özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle asla ateş, pişirme, vb. uygulamalarda kullanılmaması gerekir.
   6. Sıvıların el dezenfeksiyonu amacı dışında kullanılmaması gerekir. Zehirli, zararlı olabilecekleri için yutma, içme, vb. ASLA OLMAMALIDIR.
Ellerin sabun ve suyla yıkanması COVID-19’a karşı etkilidir, unutmayalım…
Alkol içerikli el dezenfektanlarını kurallarına uygun olarak kullanalım, yanlış kullanımlara bağlı gelişebilecek riskleri önleyelim…
Bir kişi hasta ise toplum risk altındadır.
Önlemler için hepimizin yapacakları vardır.

[1] Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.

[2] Internet https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public Erişim:16.8.2020.

Paylaş