Toplumsal Cinsiyet Bakışı ile COVİD-19 Salgınında Dikkate Alınması Gereken Bazı Özet Bilgiler

Günümüzde tüm toplumu, her bir bireyi, ülkelerin – sağlığını olduğu kadar “sağlık sistemleri, eğitim, ekonomi, gibi diğer tüm yaşamsal sistemlerini de” etkileyen ciddi bir Halk Sağlığı sorunu ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, daha az akla gelen“ toplumsal cinsiyet bağlamında bazı hususlarda çok özet olarak ilgililerin dikkatini çekmek amacı ile bu “özet yazı” hazırlanmıştır.

Paylaş

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ve TOPLUMSAL CİNSİYET

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını yalnızca bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış olup, toplumsal hayatımız üzerinde etkiler oluşturmaya başlamıştır. COVID-19 ile mücadelenin merkezinde, bakım ve müdahale çabaları ile sağlık personeli ve evde bakım sağlayanlar dikkate alındığında ağırlıklı olarak kadınlar bulunmaktadır.

Korona Günlerinde Görünmeyen İkinci Salgın: “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet!”

Bilindiği gibi şu anda Covid-19 pandemisi ile mücadele ve kriz sürerken dünyada dört milyar insan önlem olarak evlerine kapanmış durumdalar. Bu durum, giderek artmakta olan görünmeyen bir salgını, ölümcül bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Böylesi kritik dönemler bir yandan kadınların yaşadıkları şiddetin, kadın cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün artmasına yol açarken, bir yandan da bunların üstünün örtülmesine ve görünmez kılınmasına neden olmaktadır.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİNİN (HASUDER) YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTALIĞI SÜRECİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ-4

30 Mart 2020 tarihindeki üçüncü resmi görüşümüz “Umut ve Endişe” üzerinden bu yana ülkemizde COVID-19 ile ilgili olgularımız ve ne yazık ki kayıplarımız arttı.

Bir kez daha uzmanlık alanımızın bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda Yeni Koronavirüs Hastalığının ülkemizde yönetim süreci ile ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz.

Paylaş

Tütün Kullanımı, Yeni Koronavirüs Hastalığının Seyrini Ağırlaştırıyor ! Tütünden Kurtulma Zamanı !

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi sırasında tütün kullanımının durumu ağırlaştırdığına dair bilgi salgının ilk çıktığı andan bu yana gündeme getirilmişti. Zaman ilerledikçe yapılan bilimsel çalışmalar bu konudaki kanıtları güçlendirmektedir. Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada tütün kullanan hastalarda hastalığın olumsuz gidişatı ve olumsuz sağlık sonuçları kullanmayanlara göre daha fazla görülmektedir.

Paylaş